Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Christina Maria (1863)
 
Meer informatie over dit schip
Kaap de Goede Hoop, 19 Dec.
Van de Christina Maria, kapt. de Veer, mede van Java naar Nederland, in Algoa baai binnen, werd op 17 Nov. eene hoeveelheid balen beschadige koffij verkocht, terwijl de brik thans groote reparatiën ondergaat, welke omtrent £2000 zullen kosten. Dit schip zal o. a. nieuwe masten krijgen.
Algemeen Handelsblad, 26-01-1867

Kaapstad (SA) 19 Februarij.
De Nederl. brik Christina Maria, kapt. de Veer, welke eenigen tijd geleden in Algoa baai in ontredderden staat binnenliep, is nu geheel gerepareerd en door de stoomsleepboot St. Croix naar de buiten-ankerplaats gesleept. De laatste verkooping van koffij, in een beschadigden staat van dit vaartuig geland, vond op 9 dezer plaats. 124 balen (in entrepot) werden verkocht voor 51/6 per 100 pond; 10 balen (inkomende regten betaald) voor 63/-, en 4 dito k 55/-.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 28-03-1867