Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Johanna (1878)
 
Meer informatie over dit schip
Port Elizabeth (SA), 18 Febr.
Het Nederl. schip Johanna, kapt. Kamphuis, arriveerde alhier 10 dezer van Rosario en op den 15den dito werd het bij een zuidoostelijken storm van de ankers geslagen en op de kust gedreven. Het volk werd gered. De kapitein bevond zich tijdens de stranding aan wal. Toen het schip strandde bevond zich nog het grootste gedeelte der lading aan boord, alleen dat wat te Kaapstad (SA) was ingenomen, was reeds gelost. Toen het weder bedaarde, is de lading zoo spoedig mogelijk gelost; men vreest echter, dat deze zwaar beschadigd zal bevonden worden. Er bestaat zeer weinig vooruitzicht het schip af te brengen en zal vermoedelijk, zooals het daar ligt, verkocht worden. De lading bestond uit 2269 vaten meel.
Algemeen Handelsblad, 20-03-1881