Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Margaretha Ida (1842)
 
Meer informatie over dit schip
Cardiff, 13 Maart.
Aan boord van bet schip Margaretha Ida, kapit. Hagers, van Rotterdam alhier aangekomen, heeft men eene partij tabak en sigaren gevonden, en is hetzelve daarvoor onder beslag gelegd.
Veendammer Courant, 20-03-1852

Rotterdam, 19 Mei.
Aangaande de equipagien van de schepen Margaretha Ida, kapt. Hagers, van Rotterdam naar Akyab, en Lodewijk Anthonie, kapt. Leonhardt, van Sydney naar dito, beiden bij laatstgemelde haven verongelukt, (zie ons vorig No.) wordt, volgens brieven van de kapiteins, van daar in dato 26 Maart, gemeld, dat van eerstgenoemden bodem, de geheele bemanning was behouden; van den laatsten waren slechts 9 man gered, de overige daarbij omgekomen. De schepen waren beiden totaal weg.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 20-05-1855