Reder(s) uit de thuishaven Vlaardingen

Betz & Co, Hoogendijk Jac.Zn., A.
Betz & van Willigen, Hoogendijk,
Breems & Staver, denHoogendijk, A.
Breems Jzn., M. denHoogendijk, A.H.
Breems, Gebr. denHoogendijk, Betz & van Willigen,
Breems, J. denHoogendijk, Jacob
Breems, J.A. & M. denIJzerman, H.
Breems, M. denIJzermans & v.d. Drift,
Dorsman, K. Kikkert, H.
Drift & van Dusseldorp, v.d.Muurling, J.W.
Drift, P. v.d.Ronde, Ht. de
Giezen, J.R. Rossen & Zn., W. van
Gijn & Zn, Simon vanRossen Hoogendijk, M. van
Harwegen & Den Breems, vanTroost, R.
Hesdain, B. Vlaming & Zn., W. de
Heul Hzn., W. v.d.Warmeloo & v.d. Drift,
Heuvell & Zn., v.d.Warmeloo, Wm. van
Hogendijk, A. Wingerden en Co., van