Reder(s) uit de thuishaven Leiden

Hoos, P.H.
Palland, van
Soetbroodt Picardt & Jacob van der Niet, G.