Reder(s) uit de thuishaven 's Gravenhage

Berg, J.J. van den
Billiton Maatschappij,
Bonn, Hildert Jansz.
Bonn, J.
Bonn, Wed. J.
Hilst & Co., L. v.d.
Huygens & Hardenberg,
Jut & Co., C.J.
Kon. Nederl. Mij. Tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Ned. Indië,
Löschen, M.C.
Mulder, H.
Nederlandsche Noordpool Expeditie,
Nederlandse Handels Maatschappij,
Potter, J.A.
Tinne, Freule A.
Valkenburg, C.V. van