Schepen uit de thuishaven Noordwolde (Gr)

    Vier Gezusters (1867-1874)