Schepen uit de thuishaven Metslawier

    Drie Gebroeders (1899-1903)