Schepen uit de thuishaven Garnwerd

    Drie Gezusters (1847-1862)
    Groot Zeewijk (1854-1864)