Uw commentaar ...

Namen van 33 schepen gebouwd door De Nijverheid te Schiedam (1835-?)

In 1835 had Cornelis Gips (werf ‘De Merwede’ te Dordrecht) de opdracht aanvaard om een nieuwe werf te exploiteren: ‘Nijverheid’. Dit was met name een werkgelegenheidsproject. Dingeman Gips kreeg de leiding over de werf.
1836Stad Schiedam (Fregat)
1837Eendragt, de (Bark)
1838Protheus (Bark)
1839Prins Veldmaarschalk (Bark)
1839Delft (Fregat)
1839Lucie (Fregat)
1840Stad 's Gravenhage (Fregat)
(1857) Prins van Oranje
1840Mercator (Bark)
1840Edouard (Fregat)
(1856) Hollandia
1842Christiaan Huygens (Bark)
(1862) Prima
1845Loopuyt (Bark)
1847van der Palm (Bark)
1848Ceres (Schoener, 2-mast)
1848Mr. Cornelis Haga (Schoener, 2-mast)
1850Willem III (koning) (Bark)
1850Mary Goddard (Schoener, 3-mast)
1850Anna (Brik)
(1860) Maassluis
(1864) Henriã«tte Suzanna
1851Henriëtte Elisabeth Suzanna (Bark)
1851Johanna Jacoba (Schoener, 2-mast)
1852Jacobus Martinus (Bark)
1852Bantam (Brik)
1853Paul Johan (Bark)
1854Loevestijn (Fregat)
1854Laurentius en Emilia (Bark)
1855Cornelia Mathilda (Bark)
1856Jedo (Fregat)
1857Triton (clipper - fregat)
1861Oranje Nassau (clipper - fregat)
(1866) Orissa
1862Afrika (Brik)
1863Archipel (Schoener, 2-mast)
(1894) Gerard
1864Adeline (Brik)
1866Schiedam (clipper - fregat)
(1884) Bertha
1875Bima (clipper - bark)