Home
Home

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Kapitein Jurjen H. Witkop  ? - 1856             Uw commentaar ...

Kapiteinsvlag75 - Nieuwe Pekela (±1855-1856)    bronnen
75 - Oude Pekela (1855-1856)    bronnen
Overleden in de haven van Puerto Caballo
Geheel onverwacht ontvingen wij Zondag den 5den dezer, in een schrijven van den lOden September dezes jaars, uit Porto Cabello het ongelukkig berigt van het overlijden aldaar op den 9den September van onzen geliefden oudsten Zoon JURJEN WITKOP, ruim 29 jaren oud, Scheepskapitein op de Ned. Brik de Zwijger. ...
Winschoten, 10 October 1856.
H. J. WITKOP. A. F.. UUNKES. Groninger Courant, 12-10-1856
  
 
 Reisoverzicht      Overzichtskaart  Vaargebied
Kapitein Reder of boekhouder
Periode woont te SchipPeriode NaamThuishaven
1854 - 1856Zwijger, de1856- 1857
1857- 1869
Eildert Jans Zelling
Berend Haitzema Viƫtor
Eexta
Winschoten