Uw commentaar ...
Hillegonda Maria (Smak)

Hillegonda Maria (Smak)
Bron:Fries Scheepvaartmuseum
Artiest:J.T.G. Feninga (1866)
In de vaart:1829 - 1872
Bouwplaats: te Grouw
Tonnage: 71

Eigenaar(s)

1829 - 1854G.J. Greben
1854 - 1869B.G. Greeben
1870 - 1872D. Schaafsma Szn.
 

Kapitein(s)

1829 - 1855Durk Douwes Visser
1856 - 1869D.D. v.d. Meulen
1870 - 1872D.J. Leistra