Schiermonnikoog: De Herkenning (1859 - ± 1932)

Vlagnummers en leden van het college (voor zover in de database aanwezig).
Tussen haakjes de jaren van lidmaatschap, indien bekend.
  Uw commentaar ...
IFokkes, Daniël (1859-1868)XXIIJaski, Ede (1864-1875)LIBakker, Freerk (1861-1866)
ITeensma, Pieter Jans Lourensz. (1869-1906)XXIIBlok, Karel Cornelis (1876-1895)LIVisser, Jouke (1868-1872)
IITeensma, Jeppe Pieters (1859-1867)XXIIIEkamp, Albert Tjerks (1859-1882)LIZeilinga, Teunis (1875-1895)
IIWiebes, Reinder Martens (1868-1902)XXIIIBakker, B.H. (1883-1917)LIIJaski, Jan (1861-1877)
IIICarst, Geert Hendriks (1859-1867)XXIVLootsman, Teunis (Teens) (1859-1860)LIIIHoeksma, Eltje Eltjes (1861-1866)
IIICarst, Jacob Geerts (1868-1873)XXIVHitman, Hendrik Teunis (1864-1881)LIIIVisser, Dirk Tymens (1875-1911)
IIICarst, Teunis Mellema Geerts (1874-1878)XXVWielema, Ruurd Melles (1859-1898)LIVDonema, Reinder Mellema (1861-1863)
IIIDrayer, Tijs Wybes (1879-1889)XXVIVisser, Tjerk Jacobs (1859-1877)LIVDrayer, Lammert (1864-1899)
IVVisser, Wiebe Jacobs (1859-1863)XXVIIBloos, Tamme Baukesz. (1859-1898)LIVDraijer, L. (± 1892-1900)
IVVisser, Wiebe Wiebesz. (1864-1918)XXVIIIFenenga, Willem Thomas (1859-1870)LVTeensma, Cornelis Teens (1861-1873)
VCoerkamp, Jan Eltjes (1859-1889)XXVIIIBakker, Douwe Meints (1871-1902)LVTeensma, Ennee (1875-1917)
VWielema, Thomas Ruurds (1890-1901)XXIXVisser, Harmannus Ysbrandz. (1859-1887)LVIWiersma, J. (1861-1879)
VIHitman, Teunis Drieuws (1859-1863)XXXMeyer, Aldert Jacobs (1860-1877)LVICoerkamp, Feye Remts (1880-1889)
VIHitman, Wopke Teunis (1864-1874)XXXVil, Roelof Hendriks (1882-1898)LVIIVisser, Jacob (1861-1877)
VIVries, Marten Laus de (1875-1887)XXXIFaber, H.K. (1860-1868)LVIIILessen Balsters, Harmanus van (1861-1871)
VIITeensma, Lourens Pieter (1859-1864)XXXILubberink, Klaas (1869-1873)LIXPriebée, Peter Ludwig (1861-1863)
VIITeensma, Pieter Jans Lourensz. (1864-1868)XXXIIFaber, Leendert (1860-1864)LIXDiependaal, Pieter (1865-1881)
VIIVisser, Tjeerd Klazens (1869-1915)XXXIIKuiper, T.W. (1869-1875)LXKlontje, Drieves (1861-1869)
VIIIDonema, Douwe Hendrik (1859-1865)XXXIIRaad, Herman Jan (1876-1886)LXTeensma, Jan (1860-1892)
VIIIBoer, Haaike Jans de (1868-1908)XXXIIIFaber, Jan Klases (1860-1887)LXILoodijzen, Eltje (1862-1867)
IXCoerkamp, Feye (1859-1863)XXXIVGnodde, Minne (1860-1879)LXIVisser, Tijs (± 1869-1903)
IXHoeksma, Janneke Geerts (1864-1879)XXXVVisser, Teen Reinders (1860-1878)LXIIDonema, Teunis (1862-1868)
IXHitman, Hendrik Teunis (1882-1883)XXXVCoolen, Douwe (1879-1888)LXIIIElles, Luitjen (1862-1873)
IXWiersma, Jan Lammert (jans) (1887-1919)XXXVIVisser, Remke (1860-1867)LXIVVisser, Jouke Cornelis (1862-1909)
XCarst, Jan Eises (1859-1881)XXXVIVerbeek, Rombartus Klazes (1869-1886)LXVTeensma, Pieter Teens (Pieter) (1862-1883)
XBos, Jacob Willems (1882-1886)XXXVIIBakker, Haaike (1860-1881)LXVIBorst, Eltje (1862-1879)
XCarst, Eise Jans (1887-1901)XXXVIIIKievit, Klaas Pieters (1860-1879)LXVIIFenenga, Cornelis M. (1862-1878)
XIFaber, T.K. (1859-1873)XXXVIIIRitsma, Marten (1882-1906)LXVIIIBakker, Meint Douwes (1863-1887)
XIMellema, Remt Remts (1874-1879)XXXIXVisser, Gerrit (1860-1868)LXIXBoer, Tymon de (1863-1879)
XIVisser, Riekert Klazens (1888-1899)XXXIXWiersma, Lammert (1871-1878)LXXTeensma, Jeppe (1863-1895)
XIKuiper, Tijs Wiebes (1880-1885)XLCarst, Ale (± 1860-1903)LXXIBottemanne Mzn., Casper Jozephus (1863-1883)
XIDobbinga, Folkert Hindriks (1900-1902)XLIColle, Jan Lammerts (1860-1869)LXXIIBakker, Bauke Foppes (1863-1867)
XIIVisser, Melle Eltjeszn. (1859-1883)XLIWilkens Mzn., Hindrik (1871-1879)LXXIIColle, Cornelis (1872-1881)
XIIIFaber, Feye Klazens (1859-1886)XLIIDuijn, Willem van (1860-1876)LXXIIIBakker, Foppe Baukes (1863-1887)
XIVBlok, Cornelis Odes (1859-1883)XLIIKolk, Berend Dethmer (1877-1917)LXXIVHoeksma, Jan Eltjes (1864-1870)
XVBoer, Pieter Cornelis. de (1859-1871)XLIIIHoeksma, Cornelis Eltjes (1860-1879)XXLVTeensma, Lourens Pieter (1864-1866)
XVIVisser, Y.R. (1875-1887)XLIIIDobbinga, Reink (1896-1917)LXXVIIVisser, Jacob (1865-1885)
XVITeensma, Pieter Teunisz. (1861-1917)XLIVJong, Hillebrand Jans de (1860-1874)LXXVIIDobbinga, Folkert Hindriks (1900-1902)
XVIIGrilk, Gerrit Jacobs (1859-1877)XLIVRapp, Christiaan Herman (1875-1883)LXXVIIKruisinga, Heine (± 1900-1919)
XVIIGrilk, Jacob (± 1900)XLVHillebrant, Johannes Philippus (1860-1886)LXXVIIIJaski, Teunis (1866-1887)
XVIIIMellema, Jacobus Teunis (1861-1865)XLVVisser, Riekert Klazens (1900-1907)LXXIXBakker, Klaas (1866-1878)
XVIIIFenenga, Teengs Gerrit Gerrits (1870-1879)XLVIKolle, Jan Lammert Cornelisz (1860-1862)LXXIXHoeksma, Janneke Geerts (1879-1893)
XVIIIGrilk, Janke Gerrits (1880-1899)XLVIRentema Dzn., Poppe Andreas (1871-1886)LXXXIIJaski, Lambertus (1867-1888)
XVIIIFeijes, Hendrik (1900-1919)XLVIIFenenga, Ruurd (1860-1874)LXXXIIIJaarsma, Teen (1867-1886)
XIXCarst, Benjamin Geerts (1859-1873)XLVIIFenenga, Douwe Meints Pieters (± 1879-1892)LXXXIVEkamp, Freerk (1868-1914)
XIXCarst, Jacob Geerts (1874-1900)XLVIIIGoedkoop, Jacob (1860-1862)LXXXVTeensma, Eise Karst (1868-1916)
XXHoeksma, Geert Jans (1859-1883)XLVIIIStevens, H. (1864-1868)LXXXVIMetus, Jouke Cornelis (1869-1911)
XXIVisser, Harmannus Jans (1859-1866)XLVIIITeensma, Teunis (± 1872-1919)LXXXVIIISteffens, Aaltje (± 1896-1919)
XXISteffens, Tjipke Andries (1866-1868)XLIXVisser, Jan (1865-1868)LXXXIXWiebes, Marten (± 1901-1919)
XXIWiersma, Jan Johannes (1869-1871)ILFenenga, Melle Gerrit (1875-1892)XCMaturs, F. (± 1901-1919)
XXISteffens, Andries Tjipkes (1872-1899)LVisser, Eltje (1860-1863)
XXIIZee, Douwe van der (1859-1863)LVisser, Ruurd Melles (1864-1887)