Hendrik Onnes (Bark)
Hendrik Onnes (Bark)
Bron: Particulier