Acadi�� II (Schoener, 3-mast)
Acadi�� II (Schoener, 3-mast)
Schilder: N. Neilsen
Bron: Coll. Veenkoloniaal Museum Veendam