Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Inhoud   Opzet    Gegevens   Zoeken   Schema  

Gegevens

Bron

De bron van de gegevens is in het algemeen terug te vinden onder de knop "bronnen en links".
Vanwege de leesbaarheid zijn ze niet direct per schip / kapitein / scheepseigenaar aangeduid.
U kunt in voorkomende gevallen wel klikken op het bronicoon   walvis
Zorg, dat de browser een pop-up toestaat!
Bij gemaakte reizen vindt u de bronnen in de laatste kolom.

Compleetheid

De gegevens zijn zeker niet compleet. Het is mogelijk, dat een persoon meerdere keren voor komt.
Dan was er geen zekerheid of het om dezelfde persoon gaat.
Als er wel is samengevoegd, dan is er een hoge mate van waarschijnlijkheid, dat het om dezelfde persoon gaat.

Jaartallen

De genoemde jaartallen zijn bekende jaartallen. Een persoon kan langer kapitein of eigenaar zijn geweest.
Indien u over meer gegevens beschikt, dan ben ik benieuwd naar uw gegevens en bronnen. Neem vooral contact op.

Tonnage

Omtrent weergegeven tonnage is veel te zeggen.
De wijze van meten en het tijdstip zijn van belang.
Een nieuwe meting werd in 1875 ingevoerd.
Er wordt dan gemeten in volume (100 kub. voet = 2,83 m³)

Afmetingen

Afmetingen worden weergegeven zoals aangetroffen in de bron.
Soms verschillen de maten van een schip (bijlbrief, ware afmeting, zeebrief, nieuwere metingen bij keuring).

Reizen

Reizen worden weergegeven van haven tot haven.
In de zeevaart is het gebruikelijker te spreken van een reis van thuishaven naar thuishaven.
Om praktische redenen wordt hiervan afgeweken.