Geert Duut

Retour
Geboren: 23-10-1859 te Amsterdam
Overleden: 28-06-1932 te Rotterdam
Vader: Derk Hindriks Duit
Moeder: Geertje Kramer
Gehuwd met: Alberdina Margaretha Miljoen (Groningen, 1890)


Vader Derk Hindriks Duit (zeeman) is de zoon van Hindrik Derks Duit.
De geboorteakte vermeldt de naam Duut. In berichten wordt ook Duit gebezigd.

Heden ontsliep in vollen vrede, na een kortstondige ziekte ten huize van zijn zoon te Rotterdam, onze innig geliefde Man, Vader, Behuwd en Grootvader
GEERT DUUT
in den ouderdom van 72 jaar.
Groningen, 28 Juni 1932.
Ernst Casimirlaan 45.
A. M. DUUT—MILJOEN.
Rotterdam:
G. DUUT.
C. DUUT—BOS.
Groningen:
J. M. GROENEWOLD— DUUT.
JAC. GROENEWOLD.
Scheveningen:
L. DE JONG—DUUT.
H. DE JONG.
Groningen:
Th. BAKKER—DUUT.
G. H. BAKKER.
en Kleinkinderen.
Geen bloemen.
De teraardebestelling zal plaats hebben Vrijdag a.s. op de Noorderbegraafplaats.
Vertrek van huis (Ernst Casimirlaan) 10.30 uur.
Nieuwsblad van het Noorden, 29-06-1932
Bronnen:
    - https://www.allegroningers.nl/
    - www.wiewaswie.nl
    - www.familysearch.nl
    - www.delpher.nl/
Geen afbeelding beschikbaar