Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Hidde Tromp (1828)
Ceres (1835)
 
Meer informatie over dit schip
Het schip Ceres , Kapt. Noord, v. Glasgow n. Rotterdam, is met verlies van anker en ketting den 14 Nov. te Cowes binnengeloopen.
De avondbode, 19-11-1838

De schepen Ceres, kapitein P. Vernis, v. Liverpool n. Rotterdam, ... te Holyhead lek binnen, moesten, volgens brief van daar van den 7 dezer, lossen, ten einde in het dok gehaald en aldaar gekalfaat te worden.
Rotterdamsche Courant, 14-11-1843

Volgens brief van Holyhead, van den 21 dezer, is aldaar v. Dordrecht aangekomen het schip Fortuna, kapitein F. Taay, om de lading over te nemen van het in die haven lek binnengeloopen en atgekeurde vaartuig Ceres, kapit. P. Vernis, v. Liverpool n. Rotterdam bestemd geweest.
Rotterdamsche Courant, 27-02-1844

Aangaande het schip Ceres, kapitein P. Vernis, van Liverpool naar Rotterdam, te Holyhead binnen, wordt van daar van den 20 dezer gemeld, dat het uit het dok gehaald was, nadat de masten daaruit genomen waren; de lading zou in een ander vaartuig overgescheept worden.
Rotterdamsche Courant, 30-01-1844