Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Maria Elisabeth (1841)
Magenta (1861)
 
Meer informatie over dit schip
Surabaya, 26 Jan.
Het schip Maria Elisabeth, kapt. Flens Wzn., v. Banyuwangi n. Amsterdam, is alhier lek binnengeloopen; moet lossen om te kielen en te repareren.
Algemeen Handelsblad, 31-03-1846

Singapore, 1 Aug.
Het schip Maria Elisabeth, kapit. Jonker, van Londen alhier aangekomen , heeft den 23 Mei en de zeven volgende dagen hevige stormen doorgestaan, en daardoor een groot gedeelte der lading over boord moeten werpen.
Groninger Courant, 23-09-1851

Rotterdam 9 april
Volgens brief van kapt K. J. Jonker, voerende het fregatschip Maria Elisabeth, in dato Kaap de Goede Hoop 10 Februarij ll., was hij mei genoemd schip aldaar in goeden staat aangekomen, aan boord hebbende de equipage van het Engelsche schip Hilton Grove, bestaande uit den kapt. Joseph T. Taylor, met vrouw, 8 kinderen en 15 manschappen, welke hij op den 22sten Januarij ll. op 28° Z.Br en 51° O.L., had gered uit twee booten, waarmede zij op den 18den bevorens het schip in eenen brandenden staat hadden gelaten. De Hilton Grove was een nieuw schip, van Newcastle met eene lading steenkolen naar Aden bestemd. In The South African vinden wij eene dankbare vermelding van kapitein Taylor, voor de liefderijke verzorging, welke hij met zijne schipbreukelingen van kapitein Jonker en zijne equipage hadden genoten.
Nieuwe Rotterdamsche courant, 10-04-1852