Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Persa (1863)
 
Meer informatie over dit schip
Groningen 9 jan.
Volgens alhier ontvangen berigt, is kapit. A. P. Drenth, voerende de Ned. schoenerbrik Persa, bij zijn arrivement van Liverpool te Suriname met 3 man zijner equipage, bij het naar wal roeijen, met de boot omgeslagen en verdronken.
Rotterdamsche Courant, 11-01-1867

Het Ned. schip Persa, kapt. C. H. O. v. Wijk, in den orkaan van 5 dezer te Santo Domingo verongelukt, was beladen met mahonie- en satijnhout enz., waarvan een gedeelte is aangespoeld, dat verkocht zal worden. De kapitein en 3 man zijn gered.
Het nieuws van den dag: kleine courant, 13-10-1883