Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Marinus en Geertruida (1846)
 
Meer informatie over dit schip
Zierikzee, 4 mei.
Op zaterdag de 2e dezer is alhier op de werf De Goede Intentie van stapel gelopen een kofschip genaamd MARINUS EN GEERTRUIDA; onmiddellijk daarop is de kiel gelegd voor een schoenerschip. Genoemde kof zal gevoerd worden door kapt. J.A. Spijkman, en is gebouwd voor rekening ener rederij onder directie der heren M.C. de Crane & Zoon.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 08-05-1846

Newport (Wales) 11 october.
De Engelsche brik Vine, v. Sunderland is den 8 dezer ongeveer 50 mijlen N. W. van Scillies in zinkenden staat verlaten, doch het volk door kapitein T. R. Oomkens, voerende het Ned. schip Marinus en Gertruida, gered en alhier aangebragt.
Rotterdamsche Courant, 18-10-1854