Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Mentor (1840)
 
Meer informatie over dit schip
Hellevoetsluis, 29 Nov.
Het schip Mentor, kapt. K. de Kok, is gisteren avond uit het kanaal zeilende, tegen het oude havenhoofd gezeild; het heeft daardoor zware lekkagie bekomen; men is verpligt geweest hetzelve tegen de Noorwal aan den grond te zetten, uit vrees van te zullen zinken en heeft hetzelve aldaar zoo voorzien, dat het heden nacht met adsistentie in de kanaalhaven is kunnen teruggebragt worden.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 30-11-1849

Harlingen 3 aug.
Het kofschip Mentor, k. Rijf, met rogge van Nerva n. de Maas heeft volgens telegram in de Oostzee de masten moeten kappen en is vervolgens nabij de Zweedsche kust verongelukt. Het volk is gered, doch het schip geheel verloren.
Rotterdamsche Courant, 06-08-1861

Rotterdam, 9 Aug.
Volgens berigt van Elseneur, dd. 7 dezer, was aldaar zwaar lek binnengeloopen het Ned. barkschip Admiraal Metlin, kapt, v. d. Velde, van Kronstadt naar Bordeaux bestemd. Kapitein v. d. Velde rapporteert 31 Julij, op de hoogte van het eiland Gotland, drijvende gezien te hebben het masteloos, verlaten en te Harlingen thuis behoorende kofschip Mentor, gevoerd geweest door kapt. Ryt, met gerst en rogge beladen, van Nerva naar de Maas, hetwelk hij getracht had op sleeptouw te nemen, doch hetwelk is mislukt.
Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad, 12-08-1861