Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Amsterdam I (1880)
 
Meer informatie over dit schip
De Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij heeft van haren hoofdagent te @270 het volgende telegram ontvangen:
Volgens rapport van de New-York Herald is het stoomschip Amsterdam den 30ste Juli bij Sable Island verongelukt.
Verscheidene dagen had men geene waarnemingen kunnen doen. Al de opvarenden werden gered behalve twee vrouwelijke en een mannelijke passagier en een stoker. De voorbeeldigste orde heeft aan boord geheerscht. Door het Gouvernement van Canada werd een gedeelte der passagiers naar Halifax (Can) vervoerd. (Het stoomschip Amsterdam, kapt. Lucas vertrok 19 Juli van Amsterdam naar New York met lading en 214 passagiers.)
De Zuid-Willemsvaart, 09-08-1884