Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Voorwaarts (1874)
 
Meer informatie over dit schip
Hst stoomschip Voorwaarts, kapt. Graadt van Roggen, van Batavia naar Nieuwediep (N.H.), arriveerde den 10 October Suez en bracht aldaar 50 man equipage aan van het op Parkins Rocks gestrande Engelsch stoomschip Medisa, die door de Voorwaarts waren gered. De reis werd onmiddellijk voortgezet.
Algemeen Handelsblad, 13-10-1875

NEDERLANDSCH-INDIE. Batavia, 24 APRIL.
Schipbreuk. Tot ons innig leedwezen hebben wij thans wederom een scheepsramp te melden, ditmaal niet uit de vloot der N. I. Stoomvaart Mij., maar van de Maatschappij Nederland. Door een ingezetene dezer plaats werd ons nl. heden morgen welwillend een telegram ter lezing gegeven, afgezonden door een vroegeren bewoner van Batavia, die onlangs met zijn gezin per Voortwaarts naar Europa vertrokken is. Het telegram luidde als volgt.
Messine, 23 Avril 1882. Voorwaarts naufrag (e) debarques sain et sauf Messine.
Wij hopen en vertrouwen dat dit sain et sauf bedoeld zij van al de opvarenden.
Een ander telegram ons medegedeeld berigt omtrent het vaartuig den veel gunstiger term échoué en meldt tevens dat de afzender "met bagage" heden avond naar Marseille dacht te vertrekken.
Dit geeft reeds een onbetwistbaar hoopvoller indruk. En als er bagage geborgen is mag men onderstellen dat ook de opvarenden gered zijn.

Hier volgt de opgave van de passagiers, die op 25 Maart 11. met de Voorwaarts Komdt. W. P. Harten, de reis aanvaard hebben.
Secretaris van Pontianak L. F. de Lieser de Morsain, echtg. en 5 kinderen, advocaat en procureur Mr. Th. Schuurman, echtg. en 3 dochters; S. van Hulstijn, echg. en 1 kind., kapitein van de gen. staf W. C. Nieuwenhuijzen en 1 kindje; S. C. van Musschenbroek; kapitein inf. J. P. J. Schulmayer; luit. ter zee 2e klasse J. Wentholt; lid bij het Hooggerechtshof in Ned. Indië mr Th. K. van Slingeriandt, echtg. en dochter; gep. off. van gez. dr. J. B. Dumont, echtg. en 4 kinderen; mevrouw de wed. 11. de Sturier, geb. Clignett en 4 kinderen ; mevrouw A. M. O Meijling, geb. Höpker; S. de Bruijn Veldkamp en echtg., 1e luit. inf. P. O Koopmans; N. Stark en echtg.; Th. R. A. E. Freijherr von Ankershoven; jongejuftrouw S. W. C. Bendien, J. R. Kleijn, en Z. M. troepen en schepelingen.
Java-bode, 24-04-1882