Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Provincie Groningen (1837)
 
Meer informatie over dit schip
Groningen, den 23 Maart.
Gisteren is alhier van de Noorderwerf van den Scheepsbouwmeester H. J. Limborgh te water gebragt het grootendeels volbouwde Barkschip, genoemd de Provincie Groningen, hetwelk door den kapitein J. H. Brandt bevaren zal worden.
Groninger Courant, 24-03-1837

Het schip Provincie Groningen, kapt. Stoelman, van de Wijnkoopsbaai n. Amsterdam, te Sint Helena, met schade binnen, is volgens rapport van kapt. Charlau, v. Batavia, te Brouwershaven gearriveerd, den 7den Nov. te Sint Helena afgekeurd.
Algemeen Handelsblad, 25-12-1843