Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Rotterdams Welvaren (1811)
 
Meer informatie over dit schip
Met diep leedwezen ontvingen wij heden de bevestigende tijding van het overlijden van onzen waarden Behuwdzoon en Zoon, JAN HENDRIK ISLER, Scheeps-Doctor op het Koopvaardij schip Rotterdams Welvaren. Hij stierf aan eene zenuwzinkingkoorts, op den 22 Augustus 1834, te Surabaya, in den ouderdom van bijna vier en twintig jaren.
Rotterdamsche Courant, 10-03-1835