Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
St. George de La Mina (1849)
 
Meer informatie over dit schip
New Rommey, 19 Oct.
Heden morgen zijn drie schepen tusschen Great Stone Point en Dungeness Light aan den grond geraakt; de Nederlandsche brik St. George d'Elmina, van der Eb, van Rotterdam n. de Kust van Afrika, is benevens nog een ander schip weder in vlot water gekomen, terwijl een is blijven vastzitten; van de beide laatste de namen onbekend.
Algemeen Handelsblad, 23-10-1852

Op den 25e September overleed aan de Kust van Guinea ALEXANDER ZILLESEN, Gezagvoerder van het Schip St. George d'Elmina, diep betreurd door zijne Vrienden en Betrekkingen.
B. BEEKHUIJZEN,
Wed J. D. Zillesen.
W. ZILLESEN.
Algemeene kennisgeving.
Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage, 15-11-1864