Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
St. Jan (1856)
 
Meer informatie over dit schip
Rotterdam 9 Oct.
Volgens een op heden ontvangen telegrafisch berigt, is het te Schiedam te huis behoorende barkschip St. Jan, kapt. Lommerse, van Middlesbrough naar Adelaide bestemd, met verlies van ankers, kettingen en zeilen te Ramsgate binnengebragt. De vergoeding voor het binnenbrengen zou bij arbitrage uitgemaakt worden.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 10-10-1858

Hellevoetsluis, Heden 1 December.
Het schip Sint Jan, kapt. Lommersen, heeft tegen den noordwal aan den grond gevaren.
Het Amsterdamsch handels- en effectenblad, 02-12-1863