Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Ambon (1852)
 
Meer informatie over dit schip
Amsterdam, 28 November.
Eergisteren is alhier van de werf van den Heer Fop Smit van Nieuw-Lekkerland, aan de Kinderdijk, met goed gevolg van stapel geloopen, het 3 mast schroef-stoomschip Ambon, zijnde de derde stoomboot bestemd voor de pakketvaart in Indie, en toebehoorende aan de onderneming, onder directie van den Heer W. Cores de Vries, gevestigd te Surabaya. De Ambon zal zoo spoedig mogelijk worden gereed gemaakt om in het voorjaar mede naar Indie te vertrekken.
Leydse Courant, 01-12-1851