Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Sicco (1857)
Adrianus (1867)
 
Meer informatie over dit schip
Groningen, 31 Maart.
Binnengekomen de nieuwgebouwde schooner Sicco, groot p. m. 105 last, kapit. H. J. Potjer, v. Sappemeer, gebouwd op de werf van den heer J. A. Hooites, te Hoogezand;...
Groninger courant, 01-04-1857

PUBLIEKE VEILING TE Dordrecht, op Zaturdag den 11en Januarij 1862, des middags ten 12 ure, in het Logement de Gouden Leeuw, nabij de Graanmarkt, van: Ca. 108 last LIJNZAAD, meer en minder door Zeewater beschadigd.
Aangebragt van Memel, per het schip SICCO, Kapitein J. H. POTJER, en thans aldaar in Ligters liggende. Nadere Informatiƫn en Monsters te bekomen ten Kantore van H. &L. SCHOUTEN & Co. te Dordrecht en SCHADEE & Co., te Rotterdam.
Algemeen Handelsblad, 10-01-1862
Lissabon, 21 Sept.
Naar men meldt, zal nog meer in veiling moeten worden gebragt van de lading van het schoenerschip Adrianus, kapt. Goudswaard, van Antwerpen n. Montevideo bestemd, hetwelk op 24 Junij lek alhier is binnengeloopen. Deze maatregel moet genomen worden tot betaling van de reparatie-kosten, die aanzienlijk zijn.
Algemeen Handelsblad, 30-09-1867