Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Anna (1850)
Maassluis (1860)
Henri√£¬ętte Suzanna (1864)
 
Meer informatie over dit schip
Batavia, 29 Januarij
Het Nederlandsche schip Maassluis, kapt. Post, van hier met eene lading koffij, suiker en rijst naar Sydney bestemd, is lek te Tjilatjap binnengeloopen.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 16-03-1862

Makassar, 13 Febr.
De Ned. brik Maassluis, kapit. S. Post, met eene lading koffij en suiker van hier naar Rotterdam, keerde den 30 jan. met verlies van zeilen en touwwerk alhier ter reede terug. Den 9 jan. vertrokken, ondervond dit schip allerlei tegenspoeden van wind, stroom en weder, zoodat men na 20 dagen reis slechts eenige mijlen om de Zuid gevorderd was. Na volbragte reparatie heeft de Maassluis op heden de reis weder aanvaard.
Rotterdamsche Courant, 05-04-1864