Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Dina (1901)
 
Meer informatie over dit schip
Bremerhaven, 26 mei.
De Nederlandse koftjalk “Dina”, eigenaar Duit te Groningen, onder bevel van kapitein van den Berg in maart met een lading kolen van Alloa naar Bremerhaven vertrokken, is nog niet ter bestemder plaats aangekomen. Men kan wel als vaststaand aannemen dat het schip in de laatste maartstormen met man en muis vergaan is.
Provinciale Groninger Courant, 29-05-1906

Tot ons innig leedwezen moeten wij tot de treurige zekerheid komen, dat het hier thuis behoorend schip "DINA", den 6 Maart van Alloa vertrokken met eene lading steenkolen naar Bremerhaven en waarvan men sedert niets heeft vernomen, totaal met de 4 opvarenden,
J. v.d. BERG, Kapitein,
G. SLIGTER, Stuurman,
A. SCHUT, Matroos,
L. BUURMA, Kok,
is vergaan.
Groningen, Juni 1906.
G. DUUT.
Nieuwsblad van het Noorden, 02-06-1906