Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Haamstede (1855)
Anna Margaretha (1874)
 
Meer informatie over dit schip
Shields, 9 Junij.
Het schip Haemstede, kapt. J. ter Marsch, in het Northumberland-dok voor Java ladende, is heden morgen in een rukwind op zijde gevallen, doch zonder schade weder geregt.
Algemeen Handelsblad, 13-06-1863

Kaapstad (SA) 19 Dec.
Het Holl. schip Haamstede, dat in Junij jl., Kaap Point werd gezien, is op den 4den Aug. te Melbourne aangekomen, na vreeselijke stormen te hebben doorgestaan in de nabijheid van de Kaap de Goede Hoop, gedurende welke het lek sprong, zoodat men verpligt was een gedeelte der lading over boord te werpen. De kapt. trachtte aan de Kaap binnen te loopen, maar was genoodzaakt met het lekke schip verder te gaan naar de plaats zijner bestemming, alwaar hij aankwam, na voortdurend slecht weder te hebben gehad.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 23-01-1869