Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Annechiena (1853)
Bouwina Mensinga (1857)
Geziena Hendrika (1864)
 
Meer informatie over dit schip
Rotterdam, 30 juni.
De 28e juni liep te Delfzijl van stapel van de scheepstimmerwerf, toebehorende aan de heer P.J. Vos, een op die werf nieuw gebouwd schoener-kofschip ANNECHIENA, groot 77 lasten, zullende worden bevaren door A.J. Donga, van Farmsum.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 28-06-1853

Volgens een berigt van Zr. Ms. gezant te Constantinopel, van den 27sten Maart jl., had het verbod van uitvoer van granen, onlangs door de Porte uitgevaardigd, gepaard met de vrees dat de schepen welligt door de regering genoodzaakt zouden kunnen worden, hunne ladingen granen te Constantinopel te lossen, terwijl het bewind ze alsdan, tegen latere betaling van den prijs, in beslag zou nemen, eene algemeene vraag doen ontstaan naar firmans voor de laatst aangekomen schepen. De volgende Nederlandsche schepen hebben hunne firmans verkregen , maar hun vertrek werd nog verhinderd door tegenwind : de Harmina Catharina, kapt. A. J. Bakker; de H. Willebrordus, kapt. H. G. Boekhout; de Marne, kapt. J. M. Beukema; de Henriƫtte, kapt. T. C. de Boer; de Elisabeth en Marie, kapt. O. J. Bok; de Atalante, kapt. H. Beckering, en de Annechina, kapt. A. J. Donga.
Algemeen Handelsblad, 17-04-1854


In december 1857 wordt de bemanning van de Argo gered op de Hinder.
Braila, 1 Dec.
Het Ned. schip Gesina Hendrika, kapt. Campen, dat hier bij het kielen omvergeslagen en gezonken is, is vlot gebragt; men is thans bezig met repareren.
Algemeen Handelsblad, 18-12-1865