Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Westerkwartier (1855)
Antje Spithorst (1868)
 
Meer informatie over dit schip
Malaga, 25 Nov.
Het schip Wester-Kwartier, kapt. E. de Lange, van Amsterdam naar den Piraeus, is alhier met schade aan zeilen en tuigage, doch overigens in goeden staat binnengeloopen.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 10-12-1856

De Nederl. schoener Westerkwartier, kapt. Lange, van Londen naar Berbice Rivier, is 1 April met verlies van anker en ketting, te Dover binnengeloopen. Bij het inkomen der haven heeft het schip zwaar tegen het hoofd gestooten en daardoor belangrijke schade aan de bakboordszijde der boeg bekomen.
Algemeen Handelsblad, 06-04-1858

Sunderland, 1 October.
Het nederl. schip Antje Spithorst, kapt. Freese Jr., is den 27sten September op 57° 26' N.B. en 7° 30' O.L. gezonken; het volk is gered en alhier aangebragt.
Opregte Haarlemsche Courant, 07-10-1868
N.B.: In de diverse krantenberichten staat ten onrechte 7° 30' W.L. vermeld.