Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Machtilda Barbara (1850)
Anton & Jacob (1864)
 
Meer informatie over dit schip
De Nederlandsche vice-consul te Galati, berigt onder dagteekening van den 15den December ll., dat bij den zwaren storm van den 5den dier maand de Nederlandsche scheepvaart de navolgende verliezen heeft geleden: ... het schip Machthilda Barbara, kapitein D. Kat, zwaar bij Sulina beschadigd, zoodat het waarschijnlijk naar Galatz zal moeten terugkeeren. ...
Nederlandsche Staatscourant, 03-01-1856

Falmouth, 16 Mei.
Het alhier van Maceio om order gearriveerde Ned. schip Machtelda Barbara, kapt. Kat, heeft anker, ketting en zeilen verloren en nog meer andere schade bekomen.
Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad, 19-07-1861

Delfzijl 23 oct.
Volgens ontvangen telegram van kapit. Smaal, voerende het schip Anton & Jacob, is dit schip vol water en masteloos in de Noordzee verlaten; de equipage is van alles ontbloot te North Shields aangekomen.
Winschoter Courant, 27-10-1875