Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Antonia Francina (1831)
Hunderen (1840)
Trinette (1853)
Annechiena (1860)
 
Meer informatie over dit schip
Het schip Hunderen, kapt. K. Ouwehand, v. Amsterdam n. Curaçao, is, na op de Zuiderzee ankers en touwen verloren en eenige meerdere schade bekomen te hebben, te Amsterdam teruggekomen; het schip echter digt gebleven zijnde, zoude hetzelve onverwijld de reis hervatten.
Algemeen Handelsblad, 15-12-1845


Door kapt. Donga, gevoerd hebbende het kofschip Annechiena, op de reis van Noorwegen naar Delfzijl, in de Noordzee verlaten, zijn wij verzocht, het volgende te plaatsen, genoemde kapt. rapporteert; dat toen het schip in den morgen van 15 Nov. geheel vol water was geloopen en op de lading dreef, terwijl de equipage zich door touwen op kajuitsdek hield, een schooner kof in zigt kwam, maar dat dit schip stil onder den wind bleef liggen, en zich niet scheen te bekommeren om de noodvlag, die van het wrak was geheschen; dat dit schip later bleek te zijn, het kofschip Catharina, kapt. Nieting; dat gelukkig drie uren later een ander schip, met mensehlievender kapt. in dezelfde rigting als het eerste kwam aanzeilen, en het wrak in gezigt krijgende, in den wind ging liggen, eene boot uitzette, met 4 man bezette en zoo de schipbreukelingen aanboord van het schip bragt; zijnde dit het Noordsche fregat Maple Leaf, kapt. Fünnemark die zelf in de reddingboot was. Kapt. Donga brengt openlijk hulde aan kapt. Fünnemark, voor de redding uit doodsgevaar, en bedankt hem voor de beste behandeling, die hij en zijne equipage aan boord van de Maple Leaf heeft genoten.
Algemeen Handelsblad, 04-12-1861

Delfzijl 27 nov.
De Ned. kof Annechiena, kap. Donga, van Fredrikstad met hout herwaarts, is onderste boven te Lysekil aangedreven.
Rotterdamsche Courant, 03-12-1862