Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Ardjoeno (1848)
Hendrika (1862)
 
Meer informatie over dit schip
H.J. RIETVELD en J.R. BOS JANSZEN, Makelaars, zullen op Maandag den 3den December 1860, des avond ten zes ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg, ten overstaan van den Deurwaarder J. DUPONT NOORDBEEK, Verkoopen:
Een extraordinair welbezeild gekoperd en kopervast Tweedeks BARKSCHIP, varende onder Nederlandsche Vlag, genaamd Ardjoeno, gevoerd door Kapitein J.F.A. RAPP, volgens Meetbrief Lang 34 Ellen, 70 Duimen, Wijd 6 Ellen, 64 Duimen, Hol 5 Ellen, 39 Duimen, en alzoo gemeten op 552 Tonnen of 292 Lasten. Liggende in het Oosterdok aan den Dijk.
Algemeen Handelsblad, 08-11-1860


103, 9 April
Van het Ned. schip Hendrika , kapt. Lusink, van Batavia naar Nederland, mede lek in de Simonsbaai binnengeloopen (bev. gemeld) waren 374 bn. koffij en 129 kr. suiker verkocht; laatstgemeld schip had den 12 Febr. de reis voortgezet en is later gepraaid.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 10-04-1868