Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Axim (1849)
 
Meer informatie over dit schip
Rotterdam, 10 Aug.
Het schip Axim, Ouwehand, van de Kust van Guinea herwaarts gedestineerd, is, volgens telegr. berigt, den 28sten Junij bij Cape St. Paul totaal verongelukt doch het volk gered.
Algemeen Handelsblad, 12-08-1857