Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Pio Nono (1848)
Benin (1856)
 
Meer informatie over dit schip
Heden is alhier van de werf St. Joris, voor rekening van den heer Edouard Serruys alhier, met het beste gevolg te water gelaten het door de scheepsbouwimeesters de Jong, Kortlandt en Anthony nieuw gebouwde schoonerschip Pio-Nono, hetwelk gevoerd zal worden door den kapitein J. van der Meyden, en onmiddellijk daarna de kiel gelegd voor een schip, hetwelk den naam zal dragen van Juno.
Rotterdamsche Courant, 14-09-1848


Batavia, 2 April.
De Ned. Schoener Benin met eene volle lading stukgoederen, waarvan de waarde op ongeveer 3 ton wordt geschat, bestemd voor Makassar, is op het Tabakakung rif geloopen; naar de daarover ontvangen berigten zijn schip en lading geheel verloren. Op Vendutie is het wrak verkocht voor ƒ27,020.
Algemeen Handelsblad, 14-05-1861