Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Jannetje (1853)
Bertha (1878)
 
Meer informatie over dit schip
Ridderkerk, 28 Mei.
Gisteren avond ten acht ure is Van de werf van den heer Jan Smit Fz., aan het Slikkerveer, onder deze gemeente, van stapel geloopen het barkschip Jannetje, groot 350 lasten, gebouwd voor rekening van den heer Fop Smit te Nieuw Lekkerland. Dit schip, welks sierlijke vorm door deskundigen zeer geroemd wordt, draagt den naam naar de overledene echtgenoot des ondernemenden mans, en hare zeer gelijkende buste prijkt dan ook in het oud vaderlandsche costuum op den voorsteven. Voorzeker konden hare nagelaten betrekkingen de waardige vrouw geen edeler en eenvoudiger blijk hunner hoogachting geven.
Nieuwe Rotterdamsche courant, 30-05-1853