Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Burgemeester Hoffman (1855)
 
Meer informatie over dit schip
Den 28 dezer liep aan de werf van de heeren Gebrs. Visser van stapel het schoenerschip Gouverneur Schomerus, gevoerd zullende worden door kapt. W. C. Kool, en hoofdzakelijk bestemd voor den handel en vaart op de Kust van Guinea, alsmede op de W. I. eilanden, terwijl daarna de kiel gelegd werd van een driemast-schip, groot circa 400 Java-lasten, genaamd Burgeneester Hoffman, gevoerd zullende worden door kapt. N. A. Dijkama, en bestemd voor de groote vaart; beiden voor rekening van het handelshuis van den heer H. van Rijckevorsel.
De Grondwet, 31-10-1853

Brouwershaven, April.
Het fregatschip Burgermeester Hoffmann, kapt. Dijkman, op Dwars In de Weg aan den grond geraakt, is met adsistentie van de stoomboot Kinderdijk weder in vlot water gekomen.
Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad, 13-04-1858

Batavia, 31 Dec.
Het Ned. schip Burgemeester Hoffman, kapt. de Wit, is op de reede van Bezoeki voor 2 ankers drift geraakt, en een scheepslengte van de breekers weder ten anker gekomen. Het schip is echter door Z. M. stoomschip Etna, van lager wal afgesleept.
Nieuw Amsterdamsch Handels- en Effectenblad, 14-02-1863

Amsterdam 9 Apr.
Volgens brief uit de Kaap de Goede Hoop, dd. 4 Maart, was het Nederl. schip Burgemeester Hoffman, kapt. Grafthuis, van Batavia naar Rotterdam, lek in de Simonsbaai binnengeloopen (bevorens gemeld), na op nieuw gekoperd en gebreeuwd te zijn, bezig de geloste lading, waarvan 855 bn. koffij en 194 kr. suiker beschadigd verkocht waren, weder in te nemen; het zou spoedig de reis voortzetten.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 10-04-1868