Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
California (1853)
 
Meer informatie over dit schip
De California was een ijzeren schip met drie ijzeren masten en een ijzeren boegspriet.
De kiel werd gelegd op 26 maart 1852. Het schip werd op 24 maart 1853 te water gelaten.
Het is de eerste Nederlandse ijzeren clipper.

Bekend is de anekdote, dat kapitein Jaski bij aankomst op de eerste reis zoveel zeil liet bijstaan bij de aanloop van de haven ( Port Phillip), dat hij nog 's avonds binnen kon lopen. De aanloop kent een relatief nauwe doorgang tot de baai. Zijn Engelse collega voer minder zeil, moest de nacht buitengaats wachten en werd door de opstekende storm op de rotsen geslagen.

Op 24 juni 1878 werd het schip te koop aangeboden voor fl. 17.000. August Köpcke kocht het voor fl. 13.300.
Hij liet het schip omtuigen tot bark.

In 1794 is het schip gestrand op Eyerland gestrand. De bemanning is gered en naar Texel gebracht. Op 17-01-1894 is het schip vlot getrokken door sleepboten. Er was nauwelijks schade aan het schip. Uiteindelijk werd het schip gesloopt door S.H. Sunderman te Zwijndrecht. Zijn koopprijs: fl. 9.000.

Alblasserdam, 1 Maart.
Aan de werf van den heer Fop Smit, onder de gemeente Nieuw Lekkerland , wordt de kiel gelegd van een ijzeren barkschip, genoemd California, groot ongeveer 400 lasten, voor rekening van de heeren Louis Bienfait en Zoon, te Amsterdam. –Dit schip is het eerste, dat van die grootte in ons land van ijzer vervaardigd wordt.
Groninger Courant, 09-03-1852

Amsterdam 3 Aug.
Het schip Californie, kapt. de Wijn, van Batavia te Surabaya aangekomen, is, volgens brief van daar van den 5den Junij, den vorigen dag bij het kielen, wegens het breken der takels, op zijde gevallen en vol water geloopen. Het schip was op de zandbank gehaald en men zou trachten het met laag tij te ligten.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 04-08-1855