Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Cornelia (1847)
Calypso (1856)
 
Meer informatie over dit schip
Maassluis, 12 Oktober.
Heden is alhier aan de werf Hollandsch Trouw van den heer van der Hoog, met het beste gevolg te water gelaten, het fraai gebouwd barkschip Cornelia, groot ongeveer 220 lasten, gevoerd zullende worden door kapt. Jonker.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 14-10-1847

G. DUURING Jr., A.C. DALEN, A. VAN BINSBERGEN, J. Kà–LFF, J. F. SAUERBIER, L. L. JACOBSON, J.SINDERAM, L.J. PLEMP VAN DUIVELAND, C. SUERMONT Jr. en J. BOON, Makelaars te Rotterdam, zijn van meening, als last hebbende van hunne Meesters, en als geauthoriseerd door Heeren Agenten van Lloyds. na gedane aangifte conform de wet, op Dingsdag den 14den November 1848, des voormiddags ten elf ure, in het Huis der Notarissen, aan de Gelderschekade, te verkoopen:
EENE PARTIJ VAN ca. 2000 Balen Brazil KOFFIJ.
Alle meerder en minder door Zeewater beschadigd; alhier van Rio de Janeiro aangebragt per het schip Cornelia, kapitein D. B. Jonker. En dat bij Kavelingen, zoo als in de Notitie zijn aangewezen, en liggende op het Pand genaamd de Jonge Jan, aan de punt der Wijnhaven, zijnde Particulier Entrepot, en aldaar daags váór en op den dag der verkoop voor een ieder te zien.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 08-11-1848

Extracten uit de Lloyd's-Lijsten.
Falmouth 5 Febr. Cornelia, Jonker, v. Batavia n. Amsterdam; schade aan het roer
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 10-02-1851


Het barkschip Calypso, kapt. Nolles, v. Batavia n. Amsterdam gedestineerd, met schade te Ramsgate binnengeloopen, wordt aldaar van eenen nieuwen boegspriet voorzien en verder zeevaardig gemaakt, ten einde naar het Nieuwediep (N.H.) te worden gesleept en te Amsterdam de noodige reparatie te ondergaan.
Algemeen Handelsblad, 25-09-1857