Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Nancy (1868)
Catharina (1876)
 
Meer informatie over dit schip
Wij laten hieronder volgen een lijst van schepen, door het Gouvernement van Ned-Indië ingehuurd voorde staande tweede expeditie tegen Atchin, benevens de daarvoor gecontracteerde prijzen:
Voor minstens één maand:
Ned. Stoomschip Jason . . . . . . . . . . . ƒ 1500 p. dag
     "         "         Holland . . . . . . . . . ƒ 1500 p. dag
     "         "         Ariadne . . . . . . . . . ƒ 800 p. dag
     "         "         Sumatra. . . . . . . . . ƒ 1600 p. dag

Ned. Zeilschip Kosmopoliet III . . . . . . ƒ 1500 p. dag
      "      "    Philips van Marnix . . . . . ƒ 1500 p. dag
      "      "    Nancy . . . . . . . . . . . . . ƒ 1500 p. dag

Bataviaasch Handelsblad, 13-11-1873