Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Catharina (1857)
Najade (1861)
Catharina (1862)
Engelina Harmanna (1884)
 
Meer informatie over dit schip
Voor ruim acht dagen ontving ik het bedroevende berigt, dat mijne dierbare echtgenoot jan Abrahams Hazewinkel, gezagvoerder op het schoonerschip Najade, op de terugreis van Nickerie naar Londen, na eene kortstondige ziekte van ettelijke dagen op zee overleden is, in den ouderdom van ruim 4S jaren, waarvan ik 17 jaren in een hoogstgelukkigen echt met hem vereenigd was.
Ik verlies in den ontslapene een trouwen echtgenoot en mijne acht kinderen een zorgdragenden vader.
Veendam, den 21 Augustus 1862.
R.S. Kuiper,
Wed. J. A. Hazewinkel.
Veendammer Courant, 23-08-1862