Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Twee Cornelissen (1852)
Catharina (1874)
 
Meer informatie over dit schip
Plymouth, 15 Maart.
Het schip Twee Kornelissen, kapit. Potjer, van Rio de Janeiro naar Cowes, is alhier met gebroken fokkemast en gescheurde zeilen, binnengeloopen.
Groninger Courant, 22-03-1857

Buenos Aires, 16 Mei.
Het wordt gemeld, dat het Hollandsche schoener brikschip Twee Cornelissen, kapt. Potjer, van Montevideo naar Corrientes, geladen met drooge koopmansgoederen enz., op 10 mijlen boven Esquina, aan den grond geraakt is. De kapitein is met de Esmeralda opgekomen om ligters te zoeken. Men heeft geen andere hoop om het schip vlot te krijgen, dan door den periodieken vloed, welke over zes maanden zal plaats hebben.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 02-07-1866

Vlissingen, 1 Dec.
Het nederl. schip 2 Cornelissen, kapt. B. Potjer, alhier van Montevideo gearriveerd (zie ons vorig no.), is in aanzeiling geweest met het stoomschip Zealous, waarbij eerstgemeld lekkage en zware schade bekwam.
Opregte Haarlemsche Courant, 04-12-1866

Harlingen, 27 Aug.
In het Vlie is, geassisteerd door eene engelsche visscherssloep, binnengekomen het schip Twee Cornelissen, kapt. B. Potjer, van Archangelsk bestemd naar Schiedam, met gebroken mast en verlies van bovenzeilen. Het ligt thans in de Blauwe Slenk, om te lossen, ten einde hier te kunnen binnenkomen en repareren.
Opregte Haarlemsche Courant, 01-09-1868


Aangaande de stranding van het Nederl. schip Catharina, kapt Arkema, van Riga naar Delfzijl, wordt ons uit Ameland van 20 dezer nog het volgende gemeld:
Zoodra des ochtends de zeeramp den burgemeester was bericht spoedde hij zich met de reddingboot van 169 naar de strandingsplaats, omstreeks 3 uur van zijn woonplaats gelegen.
In weerwil van de allerhevigste branding en dat de golven over het schip sloegen, werd de boot, bemand door negen zeelieden, dadelijk bij aankomst in zee gebracht en mochten zij er in slagen alle opvarenden, ten getale van zes, ofschoon dan ook met achterlating van al hunne goederen, en terwijl het schip reeds begon uiteen te slaan, in de boot over te nemen en aan land te brengen. Schip en lading zijn totaal verloren.
Algemeen Handelsblad, 24-11-1880