Home


Personen


Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Agatha (1851)
Camilla (1861)
Catharina (1872)
 
Meer informatie over dit schip
Wederom zijn alhier binnengekomen om opgetuigd te worden, het schoonerschip Agatha, groot 90 lasten, kapt. A E. Zeilinga, van Amsterdam, gebouwd bij J. A. Hooites, te Hoogezand; ...
Groninger Courant, 13-06-1851

Cartagena (S), 1 Jan.
De Nederl. schoener Agatha, kapt. v. Slooten, van Messina naar Antwerpen, is op de hoogte van Malaga met eene stoomboot in aanzeiling geweest.
Algemeen Handelsblad, 19-01-1860

Antwerpen 6 april.
Eindelijk is alhier berigt ontvangen van het Nederl. schip Agatha, kapitein van Slooten, van Messina naar Antwerpen, sedert verscheidene maanden wegens aanzeiling met schade te Cartagena (S) binnen. Volgens ingekomen brief was de geheele lading gelost, doch het schip nog in het minst niet gerepareerd. De kapitein was in proces met den gezagvoerder van de stoomboot Madrid, waarmede de Agatha in aanzeiling geweest is, en kapitein van Slooten vermeent niet te moeten repareren alvorens hij door de geregtshoven in het gelijk is gesteld tegenover den kommandant der stoomboot. Daar dit proces nog eenigen tijd zal kunnen duren, en de bevrachters van de Agatha daardoor gevoelig benadeeld worden, hebben deze een adres aan den Minister van Buitenlandsche Zaken in Belgiƫ geteekend, waarin zij zijne tusschenkomst inroepen, opdat zoo spoedig mogelijk een einde aan het proces zoude komen door de bemoeijingen van onzen Consul te Alicante en onzen Zaakgelastigde te Madrid.
Rotterdamsche Courant, 09-04-1860

Antwerpen, 19 mei.
Het Ned. schip Agatha. k. van Slooten , van Messina herwaarts bestemd, met schade te Cartagena (S) binnen, had, volgens brief van daar, de reparatie bijna volbragt en zou 25 dezer de reis voortzetten.
Rotterdamsche courant, 22-05-1860