Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Catharina Josephina (1826)
 
Meer informatie over dit schip
De Catharina Josephina , Kapt. P. J. Muntendam, van Amsterdam naar Marseille, is in het Kanaal door een Engelsch oorlogschip overzeild geworden, aangaande het schip is niets bekend.
Algemeen Handelsblad, 26-08-1834

Het schip Katarina Josephina, kapitein P. J. Muntendam, van Amsterdam naar Marseille, is in den nacht van den 8 en 9 dezer, tusschen Start Point@ en Lizard Point, door het engelseh oorlogschip Etna overzeild geworden en waarschijnlijk met al het volk gezonken, uitgezonderd twee matrozen, welke op genoemd oorlogschip overgesprongen, daardoor dien dag te Portsmouth (GB) aangebragt en van daar te Amsterdam aangekomen zijn.
Rotterdamsche Courant, 28-08-1834

Volgens brief van kapitein P. J. Muntendam, voerende het schip Katarina Josephina, van Amsterdam naar Marseille, in dato 10 augustus, was zijn schip, in weerwil van de aanzeiling door het engelsch oorlogschip Etna (bevorens gemeld), digt gebleven, doch de roef en het boord aan bakboordzijde geheel in stukken; door tegenwind verhinderd zijnde te Plymouth binnen te loopen, had hij de schade aan het tuigaadje zoo veel mogelijk hersteld en besloten de reis onverwijld voort te zetten; hij bevond zich, twee dagen na genoemde ramp met goed weder zeilende op 49 Gr. 9 Min. N. Breedte, 5 Gr. 29 Min. Wester Lengte.
Rotterdamsche Courant, 11-09-1834

De Engelsche bark Levant, Kapt. T. Harland, met steenkolen, v. Stockton-on-Tees n. Hamburg, is, volgens brief van Delfzijl van 29 Junij, in den nacht van 26 op 27 dito, op de zandplaat de Hubert, in de Westereems, verongelukt, hebbende de kapitein het vuur van Borkum voor dat van Helgoland aangezien; het volk is gered en te Delfzijl aangebragt door Kapt. R. P. Dik, voerende de kof Catharina Josephina, van Larvik aldaar aangekomen, doch bet schip en de lading zonden weg zijn, daar het stormachtige weder verhinderde hetzelve te naderen.
Algemeen Handelsblad, 03-07-1844

Binnengekomen
Texel, 18 Maart,
R. P. Dik, Catharina Josephina, Bordeaux n. Hamburg als bijlegger, met verlies van bezaansmast en meer andere schade
Algemeen Handelsblad, 20-03-1847

Rotterdam, 7 April.
Het schip Catharina Josephina, kapt. Dik, van Bordeaux naar Hamburg, met schade in Texel binnengeloopen, had, volgens brief van het Nieuwediep (N.H.) van den 6den dezer, de reparatie geƫindigd, en zou den volgenden dag een aanvang maken met de lading weder in te nemen.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 08-04-1847