Home
Home

Zoek een persoon
Personen

Zoek een schip
Schepen

Overzichten

Contact

Bronnen

Maten

Retour
Het schip
Christina Cornelia (1825)
Triton (1836)
Eersteling (1848)
 
Meer informatie over dit schip
G. MAURITZ ,O. J.VAN WAGENINGEN, E. BOONEN, J. BOONEN, H. VRIESENDORP.en J.P. M. BOONEN, Makelaars, zullen op Woensdag den 2den Maart 1836, des Voormiddags ten Elf Ure, te Dordrecht, in den Gouden Leeuw, verkoopen: Een extra ordinair welbezeild Nederlandsch Schooner KOFSCHIP, genaamd CHRISTINA CORNELIA, gevoerd door Kapitein D. J. Mik, lang 23 ellen 90 duimen, wijl 4-' ellen 89. duimen, hol 3 ellen 7 duimen en alzoo groot 159 Tonnen, mot alle deszelfs RONDHOUT, Staand en Loopend WANT, ANKERS, TOUWEN, ZEILEN en verdere Gereedschappen en Behoeften, zoo als hetzelve Schip thans te Dordrecht in de Kalkhaven is liggende. Nadere onderrigting te bekomen bij bovengenoemde Makelaars en bij den Kargadoor J B 't HOOFT, te Dordrecht.
Algemeen Handelsblad, 01-02-1836Aangaande de schepen … de Eersteling, kapt, J. J. Reineke, v. Riga n. Schiedam, te Kleven (N) bij Mandal binnengeloopen… heeft men sedert niets vernomen.
Algemeen Handelsblad, 15-03-1850